solcell

SOLEN TAR BÄTTRE ÄN DU
TROR I JÖNKÖPING

Se hur mycket du kan spara genom att
producera egen el med solceller.

1Ditt tak
2Energiförbrukning
3Prisförslag
1

Ditt tak

Takets lutning

Lutningen på taket påverkar hur mycket el solcellerna kan producera.
Välj det alternativ som stämmer bäst överens med ditt hus.

Majoriteten av de flesta småhus i Sverige har en taklutning på ca 30 grader

Ca 10 grader

Ca 30 grader

Ca 40 grader


Takets storlek

Hur många solpaneler får plats på ditt tak?
Välj något av alternativen för att ange den totala takytan:


Takets riktning

Välj den riktning som stämmer bäst överens med ditt hus.

Väst
Kompass Kompass Pil
Öst
Sydväst
Syd
Sydost
2

Energiförbrukning

Ange hushållets totala energiförbrukning så får du en

indikation på hur mycket av din förbrukning som kan produceras av solceller.


Ca 10 000 kWh/år
(Småhus utan elvärme eller fritidshus)

Ca 15 000 kWh/år
(Mindre småhus med elvärme)

Ca 20 000 kWh/år
(Större småhus med elvärme)

Ange själv

3

Resultat

resultat
Med Solceller kan du spara 5640 KR/ÅR
solcell